Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > Blokowanie obsługi kontrahenta programu RAKSSQL

Blokowanie obsługi kontrahenta programu RAKSSQL

RAKS

Blokowanie obsługi kontrahenta programu RAKSSQL

Blokowanie obsługi kontrahenta programu RAKSSQL


Pokazanie możliwości odgórnego blokowania obsługi poszczególnych kontrahentów np. ze względu na niewierzytelność.


×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP