Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > RAKS Kadry i Płace

RAKS Kadry i Płace

RAKS

Moduł RAKS Kadry i Płace – zintegrowany program usprawniający codzienną pracę osób odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach, organizacjach non profit i fundacjach.

Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.


Kluczowe możliwości

  • Łatwe rozliczanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych.
  • Przypomnienia o kończących się umowach, wygasających badaniach lekarskich i szkoleniach BHP.
  • Gotowe do zastosowania wzorce i schematy płacowe.
  • Bezpośrednia współpraca z Płatnikiem.
  • Automatyczna współpraca z systemami bankowymi.
  • Pełne bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą.

Wygoda w tworzeniu list płatniczych

Każda firma posiada własną specyfikę rozliczania wynagrodzeń dlatego stworzyliśmy program, który daje możliwość generowania dowolnej liczby list płatniczych w danym miesiącu zarówno dla umów o pracę jak i dla umów cywilno-prawnych. W zależności od potrzeb można dzielić wypłaty wg działów, stanowisk czy też dat realizacji.

Gotowy zestaw składników płacowych –schematy obliczeń

Program zawiera bardzo bogaty zestaw składników płacowych, które składają się na końcowy schemat obliczeń wynagrodzenia. W programie istnieją gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i schemat dla bilansu otwarcia. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych nowych schematów obliczeń płacowych oraz modyfikację istniejących.

Bezpośrednia współpraca -Płatnik, E-deklaracje, Home Banking

Program współpracuje z najnowszą wersją programu Płatnik. Bezpośrednio z poziomu programu użytkownik może wysyłać deklaracje w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Program śledzi również status przetwarzania wysłanych deklaracji. Moduł współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking automatyzując wykonywanie poleceń przelewów dla list płac.

Proste planowanie i kontrola czasu pracy -kalendarze wzorcowe

Kalendarze pozwalają w łatwy i czytelny sposób planować czas pracy dla firmy, działu lub grupy pracowniczej. Na kalendarzu odnotowywane są zdarzenia związane z danym pracownikiem np. choroba, urlopy, zasiłki itp. Dane te są wykorzystywane w procesie naliczania list płac.

Łatwa obsługa list płatniczych -harmonogramy wypłat

Harmonogramy list płatniczych służą do zaplanowania rodzajów list płatniczych, które są generowane co miesiąc. Pozwala to wyeliminować każdorazowo ręczne tworzenie list. Jeśli firma ma rozbudowaną strukturę, program pozwala stworzyć harmonogram dla każdego działu -wypłata w każdym dziale może przypadać w innym dniu miesiąca. Moduł umożliwia całkowitą dowolność w tworzeniu harmonogramów. Nie posiada ograniczeń ilościowych.

Automatyczny przepływ danych -pełna integracja

Aplikacja jako element całego systemu do zarządzania firmą jest z nim w pełni zintegrowana eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę płac można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp.

Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel

Program daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel. Cechy funkcjonalne rozwiązania:

  • możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKSSQL,
  • możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych.

System załączników

W programie istnieje możliwość archiwizowania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcjonalność pozwala na stworzenie w programie bazy dokumentów źródłowych oraz rozwiązuje problem z przepływem dokumentów i informacji w firmie.

Ergonomia pracy

Program charakteryzuje się najlepszym interfejsem użytkownika dostępnym na rynku. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego okna przeglądu, wydruku i eksportu danych (wyszukiwanie, filtracja danych, grupowanie, eksporty, zestawienia w locie) RAKSSQL zwiększa szybkość codziennej pracy i jednocześnie dostarcza w intuicyjny sposób nowe niespotykane dotąd możliwości.

Ochrona danych osobowych

Dzięki systemowi ewidencji i dzielenia uprawnień program zapewnia wielostopniową kontrolę nad dostępem do wybranych danych kadrowo-płacowych. Cały program działa zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych.

×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP