O nas

„PerfectSoft” jest firmą specjalizującą się w tworzeniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw.


Do kogo skierowana jest nasza oferta?Oferta skierowana jest do klientów komercyjnych z branż produkcyjnych, usługowych, handlowych, samorządów, stowarzyszeń, instytucji – wszystkich potrzebujących zorganizowania danych w bazach, usprawnienia procesów funkcjonujących w firmie, stworzenia dedykowanych aplikacji lub stron internetowych.
Świadczymy usługi opieki informatycznej dla firm, zarówno w przypadku gdy firma nie posiada pełnoetatowych informatyków, jak i sytuacji gdy jest potrzebna większa ich ilość na czas wykonania projektu.
Wprowadzone ułatwienia w postaci informatyzacji poszczególnych elementów przedsiębiorstwa są w stanie znacząco zmniejszyć koszty funkcjonowania oraz poprawić sprawność i jakość działania firmy.
W obrębie firm zajmujących się sprzedażą detaliczną obecne warunki rynkowe i silna konkurencja wymagają posiadania własnej strony internetowej, oraz jej ciągłej aktualizacji.


Zapewniamy:

 • Usprawnienie przebiegu informacji, oraz ustrukturyzowanie procesów,
 • Zwiększenie efektywności poprzez automatyzację prac,
 • Łatwość obsługi narzędzi systemowych,
 • Otrzymywanie szczegółowych raportów, analiz za pomocą jednego przycisku,
 • Możliwość interakcji z innymi oprogramowaniami.


Co nas wyróżnia?

Firma świadczy kompleksowy zakres usług w ramach projektowania i wdrażania systemów zarządzania przedsiębiorstwami oraz informatyki wsparcia. Takie połączenie nie wchodzi w skład oferty produktowej pozostałych firm funkcjonujących na rynku.
Większość firm konkurencyjnych oferuje gotowe programy na zdefiniowane wcześniej systemy starając się je później dostosować do zasad panujących w firmie. W odróżnieniu od nich oferujemy projektowanie oprogramowań dedykowanych pozwalających na pełną kompatybilność z wypracowanymi zasadami funkcjonowania, obowiązującymi w firmie. Pozwala to także na wybór systemu informatycznego uwzględniając zasoby finansowe przeznaczone na oprogramowanie oraz urządzenia.


Proces oferowania usług odbywa się etapami:

 1. Zainteresowany klient jest umawiany na spotkanie. W trakcie spotkania zostanie przeprowadzona analiza wymagań stawianych przez przedsiębiorstwo dla planowanego systemu. Określane będą problemy, jakich rozwiązaniem ma być podejmowany projekt. Po zapoznaniu się z informatycznym problemem zostanie przygotowana oferta handlowa.
 2. Po przyjęciu oferty handlowej, wpłaceniu zaliczki oraz ustaleniu szczegółów współpracy będzie następowała realizacja zlecenia. Na tym etapie będą zbierane szczegółowe informacje o problemie do rozwiązania, czego oczekuje klient od aplikacji oraz specyfika przedsiębiorstwa. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ dokładne zrozumienie potrzeb wpłynie na tempo i skuteczność kolejnych etapów pracy.
 3. Etap projektowania – tworzony jest model systemu (aplikacji/bazy danych/strony internetowej) na podstawie zgromadzonej wiedzy, zawierający modele danych i algorytmy ich przetwarzania. Model podlega ponownej analizie, w celu weryfikacji jego pełnej funkcjonalności spełniających postawione zadania.
 4. Zatwierdzenie poprawności modelu przez przedsiębiorstwo, dla którego tworzone jest oprogramowanie, pozwoli na przystąpienie do tworzenia aplikacji na wybranej platformie sprzętowej i programowej.
 5. Po wykonaniu zlecenia będzie prezentowany klientowi zakres wykonanych prac oraz aplikacji.
 6. Zaakceptowanie ostatecznej wersji aplikacji pozwoli na rozpoczęcie wdrażania oraz szkolenia pracowników z obsługi wprowadzonego oprogramowania.
 7. Po wdrożeniu będzie następowało końcowe rozliczenie finansowe.


Procesy projektowania modeli, jak i kompletnych baz danych, aplikacji oraz stron www tworzone będą w siedzibie działalności. Pozostałe prace wymagają prac w przedsiębiorstwie klienta.
W przypadku świadczenia usług z zakresu informatyki wsparcia całość prac wykonywana jest w przedsiębiorstwie klienta. Nie występuje etap projektowania i wdrażania, a pracę mogą rozpocząć się od razu po zaakceptowaniu oferty handlowej.