Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > RAKS Magazyn

RAKS Magazyn

RAKS

Moduł RAKS Magazyn – program daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami.

Zarządzanie zapasami odbywa się poprzez kontrolę zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzację towarów, obsługę kodów kreskowych, możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy towarów.


Tryb magazynowy i bezmagazynowy

W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym, który pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych, nie generując konsekwencji magazynowych, np. sprzedaż usług lub towarów, których jeszcze nie mamy na stanie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Przy pracy wielu użytkowników na raz, podczas generowania faktury każda pozycja jaka pojawia się na dokumencie jest automatycznie rezerwowana w magazynie.

Cechy artykułów –„rozmiarówka”

Program umożliwia definiowanie wielu dowolnych cech artykułów. Pozwala określać dowolne rodzaje cech (nie tylko rozmiar, ale np.: kolor, gęstość, rodzaj wykończenia, itp.). Można nadać wiele rodzajów cech dla jednego artykułu, powstaje wówczas wielowymiarowa matryca. System dopuszcza przypisanie do jednego artykułu aż pięciu rodzajów atrybutów.

Kluczowe możliwości

 • obsługa wielu magazynów,
 • możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
 • pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
 • podział towaru na rozmiary,
 • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności,
 • ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
 • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych,
 • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
 • pełna obsługa dokumentów magazynowych,
 • prosty i zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów,
 • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu oraz korekty remanentu,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
 • możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
 • możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru Faktury VAT, która może być uzupełniona później,
 • kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
 • pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów),
 • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru,
 • ostrzeganie o wyczerpaniu zapasów,
 • możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
 • ostrzeganie o przekroczeniu zapasów minimalnych oraz maksymalnych w magazynie,
 • możliwość szybkiego wyboru kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
 • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży),
 • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji,
 • proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,
 • możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie). Zapamiętywanie ustawień dla użytkownika.
 • grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
 • współpraca z czytnikami kodów i kolektorami danych,
 • eksport danych do pliku tekstowego oraz pliku XML,
 • tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,
 • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.
×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP