Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > RAKS Sprzedaż

RAKS Sprzedaż

RAKS

Moduł RAKS Sprzedaż – To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Program pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, kolektorami danych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych zapewnia automatyczną współpracę z pozostałymi modułami systemu RAKSSQL np. księgowością czy sklepem internetowym.


Kluczowe możliwości

 • łatwe wystawianie i zarządzanie paragonami, fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie,
 • obsługa sprzedaży detalicznej oraz hurtowej,
 • tworzenie wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługa płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

Cechą szczególną systemu jest wykorzystywanie bezpłatnego serwera baz danych, który może pracować nie tylko pod kontrolą Microsoft Windows, ale także na systemach Linux co znacząco obniża koszty wdrożenia i eksploatacji.

Punkt Obsługi Sprzedaży

Kompletne rozwiązanie stworzone dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi -to tylko niektóre zalety programu. Każda osoba po kilku minutach szkolenia może opanować obsługę programu. Wystawianie paragonów, faktur, udzielanie rabatów, wyszukiwanie towarów, otrzymywanie płatności i ich rejestrowanie jest wyjątkowo szybkie i łatwe.

Pełny obraz firmy

Dzięki szerokiej gamie gotowych zestawień oraz możliwości tworzenia własnych raportów, program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej przedsiębiorstwa.

Współpraca z zagranicą

System posiada wszystkie dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, TAX-FREE, SAD, a także możliwość prowadzenia kasy w walucie. Dzięki opcji wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentu WNT łatwo można wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej). RAKSSQL oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują z kontrahentami odbiorcami lub dostawcami poza granicami kraju. Ponadto system pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych.

Zarządzanie sprzedażą i CRM

Pełna integracja części sprzedażowej i CRM otwiera dla użytkowników wiele możliwości. Oprócz planowania wizyt u kontrahentów, czy opcji pozwalających np. na zarządzanie serwisem wyjazdowym, przechowywania wszelkich informacji o kontakcie, w znaczący sposób ułatwia zarządzanie procesem sprzedaży. System zapewnia dostęp do informacji, określa prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia transakcji umożliwiając analizę sprzedaży według kanału sprzedaży, rodzaju handlowca, czy analizę konkretnego klienta. Dzięki Zarządzaniu Sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy. System posiada również moduł ofertowania, który ściśle powiązany jest z szansami sprzedaży.

Pełna obsługa Finansów

 • kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
 • banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),
 • rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Moduł współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z modułem księgowym, czy sklepem internetowym.

Panel sterujący kontrahentami

Dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z klientem. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd na historię zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań finansowych, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.

System znaczników

Aplikacja posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz znajdujących się na nich pozycji. Dzięki systemowi znaczników możliwe jest sortowanie, filtrowanie i tworzenie zestawień według dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania oznaczonych znacznikami dokumentów, np. na fakturze jedna pozycja przeznaczona jest na potrzeby własne i jest rejestrowana w koszty, pozostałe wchodzą na magazyn do późniejszej odsprzedaży. System znaczników dostępny jest we wszystkich oknach systemu.

System załączników

W programie istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów całej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów lub innych dokumentów. Każdy artykuł wprowadzony do systemu może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję, kopię faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

Przykłady:

 • Kontrahenci, z którymi posiadamy podpisane umowy handlowe, mogą mieć podpięte ich elektroniczne wersje, dzięki czemu każda osoba posiadająca dostęp do tej części systemu będzie mogła sprawdzić np. jakich rabatów powinna udzielić lub jaki zaproponować termin płatności na fakturze sprzedaży.
 • Do dokumentów zakupowych możemy podpiąć ich wersje elektroniczne, dzięki czemu osoba księgująca taki dokument będzie mogła informacje wprowadzone do systemu porównać z oryginałem nie wstając od komputera. Takie rozwiązanie zapewnia Użytkownikowi oszczędność czasu i eliminację pomyłek.

EDI

System wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange -EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI stanowią centralną część światowego rynku elektronicznego, umożliwiają szybszą, tańszą i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji, niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

Moduł EDI pozwala na odbiór i wysyłanie dokumentów sprzedaży i zamówień do niezależnych podmiotów gospodarczych, np. dużych sieci handlowych czy hipermarketów.

Korzyści płynące z zastosowania modułu EDI w przedsiębiorstwie:

 • ograniczenie kosztów,
 • wyeliminowanie błędów,
 • usprawnienie procedur handlowych,
 • przyspieszenie obiegu płatności,
 • skrócenie czasu realizacji zamówień,
 • optymalizacja zapasów.
×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP