Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > Automatyczny import wyciągów bankowych w module Finase i Księgowość programu RAKSSQL

Automatyczny import wyciągów bankowych w module Finase i Księgowość programu RAKSSQL

RAKS

Automatyczny import wyciągów bankowych w module Finase i Księgowość programu RAKSSQL

Automatyczny import wyciągów bankowych w module Finase i Księgowość programu RAKSSQL


Prezentacja przedstawia możliwość wysyłania e-deklaracji do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z programu RAKSSQL.


×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP