Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > Znaczniki w programie RAKSSQL

Znaczniki w programie RAKSSQL

RAKS

Znaczniki w programie RAKSSQL

Znaczniki w programie RAKSSQL


Prezentacja ukazuje przykładowe zastosowanie znaczników w module Finanse i Księgowość RAKSSQL do automatyzacji księgowania dokumentów . Znaczniki można jednak wykorzystywać również przy innych rodzajach dokumentów, nie tylko przy zaprezentowanych wyciągach bankowych. Mogą one również służyć do tworzenia szczegółowych zestawień.


×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP