Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > Program księgowy RAKS – bezpośrednia współpraca z Excel

Program księgowy RAKS – bezpośrednia współpraca z Excel

RAKS

Program księgowy RAKS – bezpośrednia współpraca z Excel

Program księgowy RAKS – bezpośrednia współpraca z Excel


Dane z programy księgowego RAKS są łatwo dostępne w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Dane z kont księgowych aktualizują się bezpośrednio w tworzonych raportach. Pełna swoboda w tworzeniu własnych zestawień z wykorzystaniem wszystkich funkcji arkusza Excel.


×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP