Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > Polecenia przelewów do list płatniczych w programie RAKSSQL

Polecenia przelewów do list płatniczych w programie RAKSSQL

RAKS

Polecenia przelewów do list płatniczych w programie RAKSSQL

Polecenia przelewów do list płatniczych w programie RAKSSQL


Prezentacja pokazuje możliwość generowania poleceń przelewów do list płatniczych oraz opcje z tym związane w module Kadry i Płace RAKSSQL.


×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP