Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > Analizy handlowe programu RAKSSQL

Analizy handlowe programu RAKSSQL

RAKS

Analizy handlowe programu RAKSSQL

Analizy handlowe programu RAKSSQL


Prezentacja dotycząca możliwości generowania analiz handlowych w module „Analizy, budżetowania i kontroling” RAKSSQL.


×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP