Tel: 600283424
System zarządzania firmą
PerfectSoft > Przykładowe realizacje > System zarządzania firmą

System zarządzania firmą

Program pozwalający w pełni zarządzać rozliczeniami firmy. Dostarcza bieżących dokumentacji, raportów o stanach magazynowych oraz potrafi samodzielnie planować zamówienia i tworzyć listy załadunkowe.


Funkcjonalność aplikacji została podzielona na 3 grupy:


• Zbiór podstawowych danych – dane kontrahentów, typy dokumentów, magazynów, cenniki, informacje o produktach, surowcach, oraz informacje technologiczne.
• Prowadzenie dokumentów: magazynowych, faktur, zamówień.
• Raporty automatyczne – czasy potrzebne na wyprodukowanie danego produktu, plany produkcyjne i plany zamówień, oraz stany magazynowe.

×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP