Tel: 600283424
Router jako Repeater – rozbudowa sieci domowej
PerfectSoft > Baza wiedzy > General > Router jako Repeater – rozbudowa sieci domowej

Router jako Repeater – rozbudowa sieci domowej

Rozbudowa sieci domowej – router jako Repeater
Zwiększenie zasięgu sieci – konfiguracja routera jako punkt dostępowy

Dzielimy się z Wami bezpłatnie wiedzą programistyczną.

Jeżeli doceniacie naszą pracę możecie nas wesprzeć dobrowolną wpłatą:

DONATE

EN

Rozbudowa sieci domowej – router jako Repeater.
W przypadku gdy istniejąca sieć bezprzewodowa nie jest wystarczająca, by dotrzeć do wszystkich urządzeń w wymaganej lokalizacji, konieczne staje się zwiększenie ilości bezprzewodowych nośników transmisyjnych sieci. Można to rozwiązać poprzez dołączenie kolejnych routerów (wpis na przykładzie routera TP-LINK). Router podłączyć do sieci można zarówno przewodem jak i bezprzewodowo. Obie metody są przedstawione poniżej w postaci kolejnych kroków. Prezentowane rozwiązania pozwalają na rozszerzenie zasięgu jednej sieci, dzięki czemu dostęp do drukarek, dysków sieciowych i innych zasobów nie będzie niczym zakłócony.


Spis treści


Połączenie przewodem z głównym routerem
Rozbudowa sieci domowej – router jako Repeater


Wybór tego typu połączenia jest najbardziej optymalnym, ponieważ minimalizuje straty wynikające odległości pomiędzy routerami.


Krok 1


Należy poprowadzić przewód od jednego z portów LAN routera głównego, do jednego z portów LAN montowanego routera. Port WAN w tej konfiguracji nie będzie użytkowany.


Krok 2


Konieczna jest konfiguracja routera, dlatego należy podłączyć do niego komputer. Wykonuje się to poprzez podłączenie do jednego z wolnych portów LAN i wpisanie w przeglądarce adresu IP urządzenia. Zwykle jest to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1, a login i hasło to admin/admin. Mogą oczywiście występować inne adresy, dlatego warto spojrzeć na naklejkę na spodniej obudowie urządzenia. Można to także sprawdzić w szczegółach połączenia sieciowego lub w wierszu poleceń CMD i wpisaniu komendy „ipconfig”. W przypadku TP-LINK można skorzystać z adresu http://tplinklogin.net.


Krok 3


Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki Network -> LAN (lub Sieć ->LAN w polskiej wersji językowej) i ustawić adres montowanego routera na adres z zakresu sieci głównego routera. W poniższym przykładzie główny router ma adres 192.168.1.1, a montowany router otrzymał adres 192.168.1.111.


Router jako Repeater

Router jako Repeater

Po zmianie adresu konieczny jest zapis i ponowne uruchomienie routera. Dokona się to automatycznie po kliknięciu „Save” i „OK” w wyświetlonym pytaniu o reset. Przeglądarka zostanie przekierowana na nowo wpisany adres.


Krok 4


Następnym wymaganym etapem konfiguracji jest wyłączenie zarządzania DHCP, ponieważ tym zajmie się główny router. W tym celu należy przejść do zakładki DHCP -> Ustawienia DHCP (DHCP Settings) i w pierwszym wierszu wyłączenie serwera DHCP. Zmianę należy zapisać, po czym zostanie wyświetlona informacja o konieczności ponownego restartu routera oraz pojawi się link do zakładki „Reset”.


Router jako Repeater

Router jako Repeater

Krok 5


Ostatni krok jest opcjonalny i pozwala na ustawienie nazwy sieci jak i hasła dostępu. W przypadku pominięcia tego kroku, nazwa i hasło będą zgodne z podanym na naklejce u dołu routera.


Nazwę sieci ustawić można w zakładce Sieć bezprzewodowa -> Ustawienia (Wireless -> Wireless Settings).


Router jako Repeater

Natomiast rodzaj zabezpieczeń i hasło w zakładce Sieć bezprzewodowa -> Zabezpieczenia WiFi (Wireless -> Wireless Security).


Router jako Repeater

Przedstawione kroki są kompletną konfiguracją, pozwalającą na rozszerzenie sieci.


Połączenie bezprzewodowe z głównym routerem
Router jako Repeater


Połączenie tego typu powinno być stosowane, gdy nie ma możliwości przeciągnięcia przewodu pomiędzy routerem głównym, a dokładanym. Działa on wtedy w trybie Repeatera WiFi, przekazując dalej otrzymywane pakiety wiadomości. Konieczne jest właściwe ustawienie routera. Należy znaleźć miejsce, w którym sygnał sieci pierwotnej jest nadal całkiem dobry oraz w którym nadawany sygnał będzie widoczny, dla wszystkich odległych urządzeń. Sama konfiguracja jest bardzo podobna do przewodowej, ale ze względu na drobne różnice, zostanie również przedstawiona krok po kroku.


Krok 1


Do routera należy podłączyć komputer, poprzez jeden z wolnych portów LAN, a następnie wpisać w przeglądarce adres IP urządzenia. Zwykle jest to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1, a login i hasło to admin/admin. Mogą oczywiście występować inne adresy, dlatego warto spojrzeć na naklejkę na dolnej obudowie urządzenia. Można to także sprawdzić w szczegółach połączenia sieciowego lub w wierszu poleceń CMD i wpisaniu komendy „ipconfig”. W przypadku TP-LINK można skorzystać z adresu http://tplinklogin.net.


Krok 2


Ponieważ istotna dla jakości nowego segmentu sieci jest lokalizacja routera, konfigurację można rozpocząć od znalezienia sieci pierwotnej i odczytu siły jej sygnału. W tym celu należy przejść do zakładki Sieć bezprzewodowa -> Ustawienia (Wireless -> Wireless Settings) i włączenie opcji połączenia WDS. Wyświetli to, dodatkowe opcje, pozwalające na wybór bezprzewodowej sieci docelowej.


Router jako Repeater

Przycisk „Wykryj” wyświetli wszystkie widoczne sieci wraz z ich siłą sygnału.


Router jako Repeater

Po wyborze jednej z sieci należy podać do niej hasło:


Router jako Repeater

Podczas zapisu, router zadba o prawidłowe ustawienie kanału i sam ustawi odpowiedni kanał jeśli operacja zostanie potwierdzona przyciskiem „OK”.


Router jako Repeater

Krok 3


Następnie należy przejść do zakładki Network -> LAN (lub Sieć ->LAN w polskiej wersji językowej) i ustawić adres montowanego routera na adres z zakresu sieci głównego routera. W poniższym przykładzie główny router ma adres 192.168.1.1, a montowany router otrzymał adres 192.168.1.111.


Repeater

Repeater

Po zmianie adresu konieczny jest zapis i ponowne uruchomienie routera. Dokona się to automatycznie po kliknięciu „Save” i „OK” w wyświetlonym pytaniu o reset. Przeglądarka zostanie przekierowana na nowo wpisany adres.


Krok 4


Następnym wymaganym etapem konfiguracji jest wyłączenie zarządzania DHCP, ponieważ tym zajmie się główny router. W tym celu należy przejść do zakładki DHCP -> Ustawienia DHCP (DHCP Settings) i w pierwszym wierszu wyłączenie serwera DHCP. Zmianę należy zapisać, po czym zostanie wyświetlona informacja o konieczności ponownego restartu routera oraz pojawi się link do zakładki „Reset”.


Router

Router jako Repeater

Krok 5


Ostatni krok jest opcjonalny i pozwala na ustawienie nazwy sieci jak i hasła dostępu. W przypadku pominięcia tego kroku, nazwa i hasło będą zgodne z podanym na naklejce u dołu routera.


Nazwę sieci ustawić można w zakładce Sieć bezprzewodowa -> Ustawienia (Wireless -> Wireless Settings)


Router jako Repeater

Natomiast rodzaj zabezpieczeń i hasło w zakładce Sieć bezprzewodowa -> Zabezpieczenia WiFi (Wireless -> Wireless Security)


Router jako Repeater

Przedstawione kroki są kompletną konfiguracją, pozwalającą na rozszerzenie sieci bez konieczności korzystania z przewodów.


Połączenie bezprzewodowe – konfiguracja kreatorem
Router jako Repeater


Niektóre routery pozwalają na automatyczną konfigurację poprzez przygotowany kreator połączenia. Pozwala on na jeszcze prostsze wykonanie przedstawionych powyżej kroków. Poniższy przykład przedstawia połączenie bezprzewodowe z głównym routerem.


Krok 1


Wybór zakładki szybkiej konfiguracji (Quick Setup), a następnie opcji Repeater(Range Extender)


Repeater

Krok 2


Kolejny krok pozwala na wybór docelowej sieci bezprzewodowej i podanie do niej hasła.


TP-Link Repeater

Krok 3


Następny etap pozwala na wyłączenie serwera DHCP i ustawienie adresu IP montowanego routera (powinien to być adres z zakresu sieci docelowej).


Repeater DHCP

Krok 4


Ostatni krok wyświetla podsumowanie i pozwala na zapis i restart routera.


Router TP-Link
Router jako Repeater

Kreator pozwolił dokonać konfiguracji routera zaledwie kilkoma kliknięciami myszy. Jest to najłatwiejsza z opcji i wymaga minimalnej wiedzy, niestety nie w każdym routerze jest ona dostępna.×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP