Tel: 600283424
Operacje porównania C#
PerfectSoft > Baza wiedzy > C# > Operacje porównania C#

Operacje porównania C#

Dzielimy się z Wami bezpłatnie wiedzą programistyczną.

Jeżeli doceniacie naszą pracę możecie nas wesprzeć dobrowolną wpłatą:

DONATE

EN

Operacje porównania C#

Operacje porównania C# – Porównywanie wartości podczas programowania pozwala na sprawdzanie zależności pomiędzy zmiennymi. Wynikiem sprawdzenia jest zawsze wartość true lub false.


operacje logiczne
Operacje porównania

Spis treści


Język C# udostępnia wymienione poniżej operatory porównania:


OperatorZnaczenie
>Sprawdza czy pierwsza wartość jest większa od drugiej.
<Sprawdza czy pierwsza wartość jest mniejsza od drugiej.
>=Sprawdza czy pierwsza wartość jest większa lub równa od drugiej.
<=Sprawdza czy pierwsza wartość jest mniejsza lub równa od drugiej.
==Sprawdza czy pierwsza wartość jest równa drugiej.
!=Sprawdza czy pierwsza wartość jest różna od drugiej.

Przykłady wykorzystania


// porównanie dwóch wartości i przypisanie wyniku do zmiennej typu bool
bool sprawdz = 18 >= 7;


// wykorzystanie wyniku porównania w instrukcji warunkowej. Otrzymana wartość
// to true, więc kod się wykona
if(sprawdz)
Console.WriteLine("Tak, 18 jest większe od 7");

// Wyświetli wartość false, ponieważ 45 i 12 nie są równe
Console.WriteLine(45 != 12 );

Console.WriteLine(45 == 40 + 5 ); // Wyświetli wartość true, ponieważ operatory
// porównania wykonywane są po operacjach arytmetycznych - najpierw wykona
// dodawanie, a później porównanie.

// Wyświetli wartość false, ponieważ 15 nie jest mniejsze od samej siebie
Console.WriteLine(15 < 15 );

Możliwy błąd


Ze względu na różnorodność języków osoby rozpoczynające programowanie w C/C++/C# mają czasem problem ze sprawdzaniem czy dwie wartości są sobie równe. Do takiego sprawdzenia konieczne jest zastosowanie operatora „==”. Zastosowanie w tym przypadku operatora „=” będzie skutkował niepoprawnym działaniem programu lub błędem. W języku C/C++ dla różnych typów, a dla C# tylko dla bool, wartość zamiast porównać, zostałaby wpisana do zmiennej. Przykład poniżej dokładniej przybliży problem.


// Poniżej błędny przykład

bool sprawdz = true;// zmienna typu bool z wartością true
if(sprawdz = false)// nie dochodzi do porównania, wartość zmiennej jest ustawiana 
// na false i dopiera ta wartość jest sprawdzana przez instrukcję warunkową if
{
// ten kod się nie wykona
}


// Poniżej drugi, także błędny przykład

bool sprawdz = true;//zmienna typu bool z wartością true
if(sprawdz = true)// nie dochodzi do porównania, wartość zmiennej jest ustawiana 
// na true  i dopiera ta wartość jest sprawdzana przez instrukcję warunkową if
{
// ten kod się wykona
}


// Poniżej poprawny przykład

bool sprawdz = false; //zmienna typu bool z wartością false
if(sprawdz == false) // Wartość zmiennej "sprawdz" jest porównywana z "false". 
// Wartości są równe, więc instrukcja warunkowa if otrzymuje wartość "true" 
// i przechodzi do wykonania kodu
{
// ten kod się wykona
}

×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP